Wspólnota METANOIA

Tworzą ją osoby, które pragną pogłębiać Słowo Boże i wprowadzać je w czyn. Spotykamy się co tydzień o godz. 17.00, gdzie przy herbatce dzielimy się lekturą Słowa Bożego, na wspólnej modlitwie oraz formowaniu się wg SNE rok IV. Celem spotkań i formacji jest ewangelizacja wśród więźniów, osób które są samotne w domu opieki Caritas, a także własny wzrost duchowy- wspierając się i dzieląc się świadectwem wiary. Jest przystanią dla osób, które się zagubiły i pragną odnaleźć na nowo relację z Bogiem.

Komentarze: