Grupa Maryjna

Wspólnota Maryi Królowej Serc wyrasta z przekazanego przez Maryję w Fatimie przesłania
„Bóg pragnie, abym była bardziej znana i miłowana” oraz z duchowości montfortańskiej. Św.
Ludwik Maria Grignion de Montfort w swoim dziele „O prawdziwym nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny” wyłożył praktykę całkowitego zawierzenia się Bogu przez Maryję
– „Totus Tuus”. Życie tym zawierzeniem odnajdziemy u wielu świętych, np. św. Jana Pawła II
czy św. Maksymiliana, którzy stanowią dla nas inspirację.

 

W codzienności staramy się żyć łaską chrztu świętego, naśladować cnoty Maryi, wszystko
czynić „z Maryją, w Maryi, przez Maryję i dla Maryi”, jak pisze święty Ludwik. A wszystko
to prowadzi do Jezusa Chrystusa. Oddajemy się bowiem Maryi po to, by należeć całkowicie
do Jezusa.

 

Jako Wspólnota modlitewna spotykamy się 2 razy w miesiącu na Różańcu o 18.30 i
Eucharystii o 19.00 w kościele pw. św. Józefa, a o 20.00 mamy spotkanie w sali „Tratwy”,
gdzie budujemy wspólnotę, dzielimy się swoim doświadczeniem Boga, rozważamy Słowo,
fragmenty "Traktatu" lub nauczanie Kościoła o Maryi i trwamy na modlitwie.

 

Opiekunem Wspólnoty jest ks. Paweł Marzec.

 

Obserwuj nas na Instagram.

Komentarze: