Projekt Róża

Zapraszam Cię do przyłączenia się do modlitwy w intencji przyszłego współmałżonka.

 

Każda róża składa się z 20 osób. Każda z osób odmawia jedną dziesiątkę różańca, czyli jedną tajemnicę dziennie połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Zasada zmiany tajemnic: tajemnica zmienia na jest 1 dnia miesiąca np. z 1 tajemnicy Radosnej na 2 tajemnicę Radosną. Porządek tajemnic: Radosne, Światła, Bolesne, Chwalebne – tak jak biegło życie Pana Jezusa na ziemi.

 

Każda róża ma swojego świętego patrona, którego wybiera Animator razem z osobami wchodzącymi w skład róży. Zadaniem Animatora jest przypominanie comiesięczne o zmianie tajemnicy Różańca. Gdyby ktoś chciał zrezygnować z odmawiania różańca należy zgłosić Animatorowi, gdyż jego zadaniem jest zachowanie ciągłości w odmawianiu Różańca. Zobowiązanie modlitewne zawiązywane jest na okres 20 miesięcy – tak by każdy mógł odmówić każdą tajemnicę z życia Pana Jezusa. Po tym okresie będzie można ponownie zawiązać Różę Różańcową.

 

 

Projekt Róża na Tratwie koordynują Daniel Sarat i Angelina Wójtowicz.
Kontakt:
tel. 508 834 982
email danielsarat@gmail.com

Komentarze: