Nowa Ewangelizacja

KAŻDY z nas jest zaproszony do formowania się, czyli pogłębiana swojej relacji z Bogiem. W Duszpasterstwie Akademickim „ Tratwa” odbywa się to według propozycji Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach. Codziennie, w oparciu o zeszyty autorstwa ks. Artura Sepioło pracujemy ze Słowem Bożym i tematem na dany dzień. Ponadto dwa razy w miesiącu spotykamy się na modlitwie oraz na dzieleniu w grupach. Program formacyjny przewidziany jest na pięć lat i zawiera również uczestnictwo w kursach weekendowych, takich jak „KAMCH” (Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej) i Emaus. Obecnie na Tratwie formują się już tzw. „cztery lata SNE”, stosowanie do stopnia rozwoju duchowego uczestnika grupy. Formacja przygotowuje nas do posługi we wspólnocie, m.in. modlitwą wstawienniczą. Szczególnie do początkowej formacji zapraszamy absolwentów Kursu Alpha, jednak propozycja uczestnictwa skierowana jest do KAŻDEGO.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Kontakt: sa.tratwa@gmail.com

Komentarze: