Zarządzenie biskupa tarnowskiego w związku ze stanem epidemii w Polsce [aktualizacja 18.04.2020]

Zarządzenie biskupa tarnowskiego w związku ze stanem epidemii w Polsce [aktualizacja 18.04.2020]

Autor: seeker » 14 marca 2020, 12:38 » Ogłoszenia duszpasterskie

NAJNOWSZE ROZPORZĄDZENIE BISKUPA TARNOWSKIEGO

 

Tarnów, dn. 18.04.2020

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża  w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe zmian w niektórych zasadach bezpieczeństwa dotyczących COVID-19 zarządzenia zawarte w Dekrecie Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce z dn. 14.03.2020 oraz w Dekrecie Biskupa Tarnowskiego w związku ze stanem epidemii w Polsce z dn. 24.03.2020 nadal pozostają w mocy, z uwzględnieniem od dn. 20.04.2020 następujących zmian:

 

1. Przywracam możliwość celebrowania Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach.

 

2. Liczba wszystkich osób przebywających w kościele lub kaplicy nie może przekraczać limitu wyznaczonego przez władze państwowe. Należy więc poinformować wiernych o powierzchni budynku i maksymalnej liczbie osób mogących w nim przebywać, m.in. wywieszając tę informację na drzwiach świątyni.

 

3. W związku z trwającymi ograniczeniami podtrzymuję dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Pierwszeństwo uczestnictwa w danej celebracji mają osoby związane z zamówioną intencją lub – w przypadku Mszy pogrzebowej – najbliższa rodzina. Pozostałe osoby mogą w niej uczestniczyć w miarę wolnych miejsc. Nadal korzystajmy z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw.

 

4. W każdej parafii należy zorganizować codzienną adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z dyżurem kapłana w konfesjonale oraz w określonych godzinach poza Mszami św. udzielać wiernym Komunii św.,  dobierając taką częstotliwość, aby w tym obrzędzie uczestniczyła mała grupa osób. W trwającym okresie wielkanocnym zachęcam wszystkich do sakramentalnego pojednania się z Bogiem, gdyż „u tych, którzy przyjmują sakrament pokuty z sercem skruszonym i z pobożnym nastawieniem, zwykle nastają po nim pokój i pogoda sumienia wraz z wielką pociechą duchową” (KKK 1468).

 

5. Obrzędy pogrzebu powinny się ograniczyć do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny. Mszę żałobną dla większej liczby wiernych należy odprawić w kościele parafialnym, gdy już ustanie stan epidemii, zaś w dniu pogrzebu dla najbliższej rodziny i bez udziału ciała zmarłego, przy zachowaniu limitu osób określonego w p.2.

 

 

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 18 kwietnia 2020 r.

 

Autor: seeker » 14 marca 2020, 12:38 » Ogłoszenia duszpasterskie
Tagi:

Komentarze: